L'ASSIGNATURA: Plantejament, activitats i avaluació

Avaluació de l'assignatura

Degom.jpg
La nota de l'assignatura es reparteix en quatre àmbits:

 • Actitud i motivació (10%).
 • Resums (10%).
 • Participació en la pàgina de debat (20%).
 • Treball publicat en el wiki (60%).

Pel que fa als alumnes presencials (o que assisteixen a una part d'aquestes sessions), aquests quatre punts es concreten en les pautes de treball següents:

 • Cada dia haureu de fer un resum de la sessió en la pàgina pròpia que teniu en el wiki. Recordeu que podeu prendre-hi notes durant la classe, però en acabant les haureu de refer per a elaborar un text formal en què, de manera resumida, es presenten els punts abordats i les opinions i informacions aportades. Aquest text ha de tindre, com a mínim, 20 línies (del wiki). Si no heu vingut a classe, o només hi heu assistit a una part, podeu elaborar el resum a partir de la informació penjada en la pàgina de la sessió corresponent.
 • Haureu de participar en l'espai de debat del wiki. Cadascun de vosaltres hi haurà d'intervindre sis vegades com a mínim. En relació a cada fil de debat, haureu d'introduir un argument i respondre a l'argument que haja introduït un altre company. Per tant, caldrà que participeu dos vegades com a mínim en cada cas. També podreu afegir-hi nous temes de debat, a part dels tres marcats, per a abordar altres aspectes que considereu importants d'ampliar, consultar o simplement discutir.
 • De manera formal, en una pàgina creada a propòsit dins del wiki, haureu de redactar un treball en què desenvolupeu un dels temes tractats en l'assignatura. Abans de triar-lo l'haureu de comentar amb els professors, que vos en donaran el vistiplau si ho consideren. El text haurà de tindre, com a mínim, 10.000 caràcters i haurà de presentar una estructura formal. És important que fonamenteu la vostra opinió en una bona cerca bibliogràfica, com també en recursos en línia. En aquest sentit, recordeu que el wiki és un text digital i, per tant, haureu d'aprofitar el potencial que ofereix: ús d'enllaços, vídeos, imatges, etc.
 • Cap la possibilitat de crear un wiki d'aplicació didàctica o de gestió de grup amb el fi d'experimentar els usos i les aplicacions que facilita aquest espai de gestió cooperativa. Aquesta experiència serà aleshores desplegada en un treball que relate la finalitat, el procés d'execució, la interacció fornida pels membres, els resultats i la valoració al voltant del treball desenvolupat amb el wiki. Així mateix, en el treball que presentareu s'haurà d'enllaçar amb l'espai wiki creat per tal de mostrar-lo com a prova de l'experiència. L'extensió del treball serà també de 10.000 caràcters, si més no.

Pel que fa als alumnes que segueixen l'assignatura a distància, els quatre punts inicials es concreten en les pautes de treball següents:


 • Haureu de fer un resum d'allò exposat en les pàgines del wiki corresponents a cadascuna de les cinc sessions de l'assignatura. Aquest text ha de tindre, com a mínim, 20 línies (del wiki) i ha de respectar les característiques d'un text formal.
 • Haureu de participar en l'espai de debat del wiki. Cadascun de vosaltres hi haurà d'intervindre sis vegades com a mínim. En relació a cada fil de debat, haureu d'introduir un argument i respondre a l'argument que haja introduït un altre company. Per tant, caldrà que participeu dos vegades com a mínim en cada cas. També podreu afegir-hi nous temes de debat, a part dels tres marcats, per a abordar altres aspectes que considereu importants d'ampliar, consultar o simplement discutir. En aquest aspecte, no hi haurà diferències entre alumnes presencials i alumnes a distància.
 • De manera formal, en una pàgina creada a propòsit dins del wiki, haureu de redactar un treball en què desenvolupeu un dels temes tractats en l'assignatura. Abans de triar-lo l'haureu de comentar amb els professors, que vos en donaran el vistiplau si ho consideren. El text haurà de tindre, com a mínim, 10.000 caràcters i haurà de presentar una estructura formal. És important que fonamenteu la vostra opinió en una bona cerca bibliogràfica, com també en recursos en línia. En aquest sentit, recordeu que el wiki és un text digital i, per tant, haureu d'aprofitar el potencial que ofereix: ús d'enllaços, vídeos, imatges, etc. En aquest aspecte, no hi haurà tampoc diferències entre alumnes presencials i alumnes a distància.
 • Cap la possibilitat de crear un wiki d'aplicació didàctica o de gestió de grup amb el fi d'experimentar els usos i les aplicacions que facilita aquest espai de gestió cooperativa. Aquesta experiència serà aleshores desplegada en un treball que relate la finalitat, el procés d'execució, la interacció fornida pels membres, els resultats i la valoració al voltant del treball desenvolupat amb el wiki. Així mateix, en el treball que presentareu s'haurà d'enllaçar amb l'espai wiki creat per tal de mostrar-lo com a prova de l'experiència. L'extensió del treball serà també de 10.000 caràcters, si més no.