SESSIÓ 3
Presentació de diapositives corresponent a aquesta sessió.


Algunes lectures interessants:

CASSANY, Daniel (2006). Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Barcelona: Empúries.

CRYSTAL, David (2006). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Previsualització de moltes pàgines d'aquest llibre oferida per Google.
  • D'altres contribucions de l'autor en forma d'articles sobre el llenguatge d'internet es poden trobar en la seua pàgina web.

LÓPEZ, Guillermo (2005). Modelos de comunicación en Internet. València: Tirant lo Blanch.

YUS, Francisco (2001). Ciberpragmática: el uso del lenguaje en Internet. Barcelona: Ariel.

Grup d'estudis Hermeneia sobre literatura digital.
  • Hermeneia està integrat per 17 investigadors procedents de diferents universitats catalanes, europees i americanes: Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull, Brown University (EUA), Faculdade Paulista de Artes (Brasil), Universtiy of Jyvaskyla (Finlàndia), University of Essex (Regne Unit) i Universté d'Artois (França). La combinació de diferents mirades a propòsit de la literatura digital com a fenomen revolucionari i canviant és una de les grans riqueses d'aquest grup de recerca internacional.