SESSIÓ 4
Logo-IntraTIC.png

Tasques de la sessió:


-Revisar el plafó d'administració del wiki
-Presentar les principals aplicacions que es poden utilitzar al wiki.
-Veure exemples d'aplicacions i buscar-hi documents sobre les TIC
-Aprendre a enllaçar pàgines, a descarregar documents, inserir fotos i incrustar algun widget en la pàgina personal al voltant de la web 2.0 i les TIC
-Revisar alguns wikis i les diverses finalitats didàctiques que proposen
-Utilitzar el buscador intern del wiki per a trobar més wikis educatius o empresarials (2, si més no). Presentar-los i enllaçar-los tot fent-ne una breu ressenya
(tema, subtemes, finalitat que presenta, criteri d'indexació de les pàgines, perfil dels administradors i els membres, eines tic que contenen, etc.)


L'ADMINISTRACIÓ DEL WIKI


Administració_wiki-2.jpg

APRENGUEM A GESTIONAR EL WIKI


A: ACTIONS; B: NAVIGATION; C: Les cinc pestanyes; D: Racó superior dret; E: EDITOR (Barra d'edició de la pàgina)


A. ACTIONS / ACCIONS

dividida en,

 1. NEW PAGE / Pàgina Nova: (crea una nova pàgina que hem d'anomenar per apoder enllaçar-la automàticament en la barra de navegació i amb altres paraules que vulguem).
 2. RECENT CHANGES / Canvis Recents: (indica quines pàgines del wiki han sigut modificades darrerament i quin membre ha fet els canvis).
 3. MANAGE WIKI / Administrar Wiki: (és la pàgina d'administració completa del wiki)
 4. SEARCH / Recerca: (finestra de recerca de paraules, temes i etiquetes dins del wiki, i exteriorment busca wikis temàtics).

EXPLICACIÓ DE “MANAGE SPACE” (ADMINSTRAR WIKI)


1.ABOUT / SOBRE

Data de creació,descripció del wiki, organitzadors / membres, llicència de copyright i pla de subscripció (bàsic, plus (el K-12), i de pagament).

2.CONTENT / CONTINGUT

2.1-PAGES:
-all / totes: nom de les pàgines, última edició, nombre de revisions on es pot saber quin membre / organitzador les ha fetes i els canvis (text eliminat, text afegit). Pitjant en ACTIONS es poden imprimir les pàgines, tancar, destruir, renomenar, si som l'organitzador. En cas de ser només membre ens donarà sols la possibilitat d'imprimir la pàgina.

-orphaned / òrfenes: indica les pàgines del wiki que no estan enllaçades encara malgrat haver-se creat.
-wanted / buscades: indica la ceació d'enllaços a pàgines o webs inexistents o no indicades per mitjà de la seua URL.
2.2-FILES / ARXIUS: llistat complet dels documents/fitxers carregats en el wiki (data, extensió, format, autor). El wiki permet carregar des d'aquesta pàgina o des de la pàgina que vulguem el document o fitxer que volem allotjar. Wikispaces permet allotjar 2Gb de documents en un format individual que no supere els 10 Mb -o els 20 Mb en wikis K12 (educatius). Els fitxers poden ser de text, fotogràfics o multimèdia. Fixeu-vos en "Accions" que cada arxiu pot ser anomenat de nou, descarregat individualment i esborrat.
2.3-TEMPLATES / PLAFONS: Plantilles instal·lables. Només és possible amb el canvi del bloc al pla gratuït K-12 (sol·licitant-ho prèviament), o pagant.
2.4-TAGS / ETIQUETES: LIST (llistat) /CLOUD (núvol). A cada pàgina que es crea se li pot assignar un nombre de tags o etiquetes. Ací es poden veure tots els tags del wiki en format de llista o de núvol i es poden buscar o inserir en aquest espai o en d'altres (blogs, etc.) per a facilitar la busca del contingut del wiki. L'ús d'etiquetes és important per a facilitar la recerca de temes en un espai web de grans dimensions.
2.5-CONTENT MANAGER / Administrador de Contingut: Es pot editar algunes peces del wiki com si foren pàgines. Aquest contingut serà inclòs com a part del tema. (Cal investigar l'ús d'aquesta eina, no explorada encara)

3.PEOPLE / PERSONES

3.1-MEMBERS / MEMBRES: nom dels membres, data d'inscripció, tipus (organitzador i membre); indica les peticions pendents d'acceptació; es pot invitar a nous membres. Té dues categories: membres (amb accions reduïdes en el wiki) i organitzadors (amb plens poders).
3.2-PERMISSIONS / PERMISOS:nivell de permís per a accedir a veure i participar en el wiki. En el nivell públic, tothom pot vore i editar pàgines (gent anònima, també). En el nivell protegit, tothom veu les pàgines i només els membres les poden editar. En el nivell privat (que es pot aconseguir en els wikis educatius K12), només els membres del wiki poden veure'l i editar-ne les pàgines. Si el wiki és de pagament, els permisos es poden personalitzar molt més. I en l'apartat "Permisos de la pàgina", l'administrador pot realitzar diverses accions sobre cada pàgina: imprimir-la, convertir-la en Pdf, eliminar-la, renomenar-la, reorientar-la, protegir-la (unlock) i regular-ne el permís d'accés. També apareix informació complementària de cada pàgina.

3.3-INVITE PEOPLE / INVITAR PERSONES: possibilitat d'invitació a nous usuaris com a membres redactors del wiki per mitjà d'un correu electrònic. Permet escriure la invitació amb text personalitzat. Té un límit de cent invitacions /membres.
3.4-USER CREATOR / CREADOR D'USUARIS: crear usuaris nous de forma massiva i més ràpida que pel sistema de la invitació. L'administrador els atorga un nom dins el wiki i Wikispaces els dóna un correu i una clau d'accés. D'aquesta manera es poden generar 100 invitacions sense el tràmit del correu electrònic. És instantani.
59477610
settings.jpg

4.SETTINGS / CONFIGURACIONS

4.1-LOOK AND FEEL / ASPECTE VISUAL: aspecte públic del wiki i el format dels textos.
4.1.1-THEME / TEMA: forneix dotze plafons preestablerts per a triar. Per a obtindre'n d'altres, s'ha de pagar.

4.1.2-COLORS: permet canviar el color del marc, la lletra i l'enllaç.
4.1.3-WIKI STYLESHEET / FULL D'ESTIL DEL WIKI: Canvis de plafó si es paga.
4.1.4-LOGO: permet canviar el títol del wiki per un logo, imatge o text de no més de 50 x 50 píxels. Es veu al marge superior esquerre. Des de l'estiu de 2009 es pot introduir una imatge més gran que puga servir com a logo i capçalera del wiki, segons la plantilla triada.
4.1.5-ADS / ANUNCIS: la publicitat és eliminable pagant, o sol·licitant el canvi del wiki a la modalitat K-12 (educació).
4.2-SUBSCRIPTION / SUBSCRIPCIÓ: diversos plans de subscripció, des de la gratuïta fins a les de pagament. També forneix l'adreça per a sol·licitar l'actualització del wiki bàsic a K-12 a fi d'eliminar la publicitat i permetre emmagatzemar documents fins a 20 Mb cadascú. La capacitat màxima d'un wiki K-12 gratuït és de 2Gb d'emmagatzematge de documents i arxius multimèdia. Aquest pla K-12 equival al pla PLUS.
4.3-WIKI INFO / AJUSTAMENT DE LA INFORMACIÓ DEL WIKI: Wiki Information (Informació del wiki on podem canviar el domini i fer-ne una breu descripció), SSL Settings, "Ajustes de debate" (hi triem si volem una sola pàgina de fòrum per a tot el wiki o un fòrum per a cada pàgina), Google Analytics Settings (control possible de seguiment del tràfec i les estadístiques de visió del wiki), License / Llicència (cal triar la modalitat de còpia i reutilització dels continguts del wiki per als lectors).
4.4-DOMAIN NAME / NOM DEL DOMINI: Possibilitat de canvi del nom del domini, o siga, de ruta (d'URL) del wiki cada 30 dies.
4.5-DELETE WIKI / ELIMINAR WIKI: possibilitat d'eliminar el wiki de manera definitiva.

5.TOOLS / EINES:

5.1-NOTIFICATIONS / NOTIFICACIONS: subscripció per mitjà de sindicació de continguts (feeds) o de correu (e-mail) al control o monitorització de canvis en les pàgines del wiki i en les discussions (pàgines de fòrum o debat).
5.2-WIKI STATISTICS / ESTADÍSTIQUES DEL WIKI: control de pàgines visitades, països de procedència, missatges deixats, modificacions fetes i aportacions concretes de cada membre, visibles per mesos.

5.3-SPACE USAGE / ÚS DE L'ESPAI: pàgines creades, nombre de fitxers descarregats, nombre d'exportacions realitzades del wiki (en ZIP), i capacitat usada i restant del wiki (fins a 2Gb).
5.4-BADGES / INSÍGNIES: insereix en blogs i wikis un logo o un "widget" per a crear enllaços directes amb el nostre espai wiki. N'hi ha de diferents tipus, potser el més interessant és el widget que informa dels darrers 10 canvis al wiki.
5.5-WEB FOLDERS / CARPETES WEB: (recurs utilitzable en el pla Super Plus consistent a controlar els arxius i les pàgines del wiki des de wikispaces (fora del wiki.)
5.6-IMPORT BLOGPOST / IMPORTAR ENTRADA DE BLOG: permet importar entrades (posts) de blogs en pàgines noves del wiki que es creen a l'efecte tot indicant la URL concreta. Cada entrada es pot importar optativament en pàgina nova individual del wiki o bé en una pàgina sola creada a l'efecte, en què es poden afegir entrades de manera consecutiva. La importació és automàtica.
5.7-EXPORTS / EXPORTAR EL NOSTRE WIKI: exporta el contingut textual i gràfic del wiki en format HTML (de pàgina web) o Wikitext, sempre en fitxers comprimits ZIP, al disc dur de l'ordinador. També descarrega tots els arxius que continga el wiki allotjats. És una manera de conservar una còpia del wiki. Convé exportar de tant en tant un wiki de llarg recorregut. Quan es sol·licita l'exportació, Wikispaces crea un fitxer ZIP amb tots els documents i pàgines del wiki. Aquest document queda emmagatzemat i podem descarregar-nos-el tantes vegades com vulguem. El document duu el nom del wiki i la data de creació del fitxer comprimit ZIP. Cada dia, només l'administrador del wiki pot demanar una nova exportació que inclourà les novetats aparegudes al wiki.

B. NAVIGATION / NAVEGACIÓ


És la barra lateral de navegació del wiki. Enllaça amb les pàgines que hem creat del wiki de manera automàtica. Si volem, podem editar aquesta barra pitjant sobre “EDIT NAVIGATION / EDITAR NAVEGACIÓ”, en la part inferior. D'aquesta manera apareix la barra de navegació en format pàgina i podem usar-la per a mostrar el títol de cadascuna, escriure'n el nom i enllaçar al nostre gust les pàgines; també podem usar algun Gif, alguna foto d'acompanyament, etc.

C. (EN PESTANYES, DALT DEL FULL):

EDIT THIS PAGE (edita la pàgina), PAGE (pàgina), DISCUSSION (debat), HISTORY (història), NOTIFY ME (notificar-me)
1.EDIT THIS PAGE / EDITA AQUESTA PÀGINA: Edita, obri la pàgina amb la barra de tractament de text per tal de redactar, enganxar text, inserir widgets, fotos, etc. Aquesta secció la tractarem a part més extensament.
2.PAGE / PÀGINA: Pitjant sobre aquesta pestanya tindrem la possibilitat d'imprimir la pàgina visible (print); de conéixer quines pàgines enllacen amb aquesta (what links here?); d'anomenar d'una altra manera la pàgina que veiem (rename), de destruir la pàgina només si en som organitzadors (delete); de tancar la pàgina, comn a organitzadors, als membres i als autors anònims de manera que no puguen escriure-hi (lock); de veure la pàgina en el codi font del wiki, que cal aprendre, és clar (view source).

3.DISCUSSION / DEBAT: Per defecte, cada pàgina creada al wiki conté aquesta pestanya que permet als organitzadors i els membres registrats crear i contestar els fòrums de discussió. Cada tema del fòrum es presenta en SUBJECT com una pregunta o afirmació, i en la finestra MESSAGE es desenvolupa el punt que tractem. Si seleccionem baix “Monitor this topic” (Monitoritza o segueix aquest tema), rebrem al correu electrònic qualssevol de les aportacions que es vagen afegint al fòrum, per tal de poder contestar-les.
4.HISTORY / HISTÒRIA: Aquesta pestanya mostra per data i autor tots els canvis que s'han introduït en l'elaboració de la pàgina del wiki en revisió. Hi ha la data i l'hora de la modificació, la possibilitat de comparar (COMPARE) entre només dos moments seleccionant-les en “SELECT”. Si ho fem, veurem emmarcat en roig el text desaparegut en la versió més recent, i en verd el text inclòs en l'última versió del full del wiki. Les insercions de widgets no deixen rastre entre les diferents versions. A la dreta apareix el nom de l'autor, si està registrat, o el nom “guest” (convidat) més el número d'identificació del seu PC. En “Comment” pot aparéixer el comentari que deixem de manera optativa a la pàgina que hàgem creat.
5.NOTIFY ME / NOTIFICAR-ME: Podem rebre les notificacions dels canvis en el wiki per Email o pel nostre lector de Feeds o continguts. En aquesta pàgina ens informen que podem monitoritzar (seguir) cap canvi (no changes), discussion changes (canvis del fòrum), page changes (canvis en el contingut de la pàgina), o all changes (canvis en tota la informació que proveïx la pàgina). En l'apartat de “Page Feeds” ens permeten seleccionar el seguiment dels canvis esmentats per mitjà del nostre lector de Feeds “GOOGLE READER”, si tenim un compte en GMAIL.

D. RACÓ SUPERIOR DRET

Al racó superior dret hi ha també informació:
1.El nom amb el qual ens hem registrat en el wiki i que ens permetrà organitzar-lo i crear-ne de nous. Si hi pitgem, en la nova pàgina apareixen els nostres wikis creats i favorits (si n'hem seleccionat) amb les edicions més recents fetes pels seus membres; si tenim algun correu intern d'algun altre membre; notícies de wikispaces; i quins canvis de wikis i pàgines estem seguint per mitjà del correu. En la pestanya superior de “SETTINGS” podem canviar dades de l'usuari, la foto, el perfil, la llengua, etc. També hi podem crear un nou wiki.

2. La fletxa verda ens conduirà directament a gestionar els altres wikis que tinguem amb el mateix compte.
3. El logo del sobre ens permet enviar missatges de correu interior als membres i organitzadors del wiki i ens avisa dels missatges rebuts.
4. “My Account” ens porta també a “Settings” o caracterització del nostre compte, perfil i alguna dada del wiki. També hi podem crear nous wikis.
5. “Sign out” ens porta afora del registre del wiki. Passem a ser-ne usuaris anònims en pitjar-lo.


E. EDITOR: BARRA D'EDICIÓ DE LA PÀGINA WIKI


Quan cliquem en "editar" una pàgina de wiki per a redactar-hi, apareix la barra d'edició. D'esquerra a dreta es presenten els símbols següents:

 1. Lletra negreta
 2. Lletra cursiva
 3. Lletra subratllada
 4. Color, estil i grandària de lletra
 5. Quadre de lletra per a títols i subtítols (6 grandàries) o lletra normal. Aquest quadre servirà per a marcar el text que volem convertir en títols i jerarquitzar-los en importància. També servirà per a crear Taules de Continguts (Table of Contents)
 6. Indexació per números
 7. Indexació per punts
 8. Línia horitzontal
 9. Inserir enllaç (amb pàgines del wiki, amb pàgines externes o amb ancoratges: mots o parts del text de la pàgina)
 10. Eliminar enllaç
 11. Inserir imatges (que es poden modificar de grandària i situar-les en la pàgina), i inserir arxius que apareixeran amb el nom que tenen i el logo que determina la classe de document (.txt, .avi, .pdf, .wav, .mp3, etc.)
 12. Inserir widgets de tota mena: presentacions, vídeos, enquestes, calendaris, mapes, etc.
 13. Inserir taula
 14. Inserir caràcters especials
 15. Inserir codi

A "TEXT EDITOR" podem canviar la visió de la pàgina per a introduir o modificar els codis amb què el llenguatge del wiki CSS maqueta la presentació del text. Podem previsualitzar la pàgina abans de desar-la definitivament, i, finalment, podem guardar-la.

En la part inferior de la pàgina que estem editant, hi ha la possibilitat de desar l'esborrany del que escrivim. Afortunadament, wikispaces enregistra cada minut aproximadament una còpia de l'esborrany, de manera que si el perdem, en tornar a obrir la pàgina ens pregunta si volem treballar amb l'esborrany o amb l'última còpia guardada intencionadament per nosaltres.

No oblidem posar una o més etiquetes a cada pàgina per a facilitar la recerca i la classificació dels continguts del wiki. Acostumen-nos a fer servir les "folksonomies".




30 recursos multimèdia i utilitats bàsiques.





**Mindomo** es una utilidad on-line que nos permite crear mapas mentales. No se trata de ninguna novedad, aunque personalmente nunca la había utilizado, yo soy más de CMaps, me ha sorprendido su facilidad de uso, las posibilidades de insertar elementos multimedia y de publicación en la web. Por supuesto, también permite el trabajo colaborativo, tanto a través de invitaciones individuales, como convirtiendo el mapa en público. Para completar el servicio también lleva integrado un chat. Por lo que se refiere a la opción de difundir, disponemos del código embed y el enlace a la URL.

Mindomo ofrece una opción gratuita, que nos permite acceder a casi todas las funciones de la versión de pago, excepto la posibilidad de subir archivos y de crear más de 5 mapas privados.

He estado trabajando en un mapa sobre la unidad de contenidos referida a la Iniciativa Emprendedora, os dejo la muestra.

**Ver mapa a pantalla completa**


ALLOTJAMENT DE DOCUMENTS, MULTIMÈDIA i GEOLOCALITZACIÓ:





APLICACIONS, UTILITATS, EINES I RECURSOS PROPOSATS PEL WIKI APRÉN-TIC




APLICACIONS DIDÀCTIQUES DELS WIKIS




Manuals i enllaços per a la iniciació al wiki

 1. CURS DE WIKISPACES, de VicençMartínez (en català)
 2. FEM UN WIKI (wikitaller per a crear un wiki i gestionar-lo). Lourdes Doménech, (en català).
 3. Creació i gestió d'un wiki (amb tutorials multimèdia molt clars), per Lourdes Barroso. Un clàssic, (en castellà).
 4. El wiki en wikispaces (Carlos Cabanillas)
 5. Manual en línia de Wikispaces: http://d.scribd.com/docs/15cqgrlerbcjrkdlicbb.pdf
 6. Wikis estrangeres sobre aprenentatge digital: http://nswinnovations.wikispaces.com
 7. Aprendices
 8. WIKIS EN EDUCACIÓ: Selecció de wikis favorits feta per Felipe Zayas
 9. Mister Wong: selecció de wikis favorits d'Antoni de la Torre.
 10. Regles de marcatge textual: (en castellà)
 11. Tutorial en Pdf per a obrir i gestionar un wiki en WIKISPACES. Molt clar i útil (cast.), (Lourdes Barroso)


Wikis per a la formació del professorat



Wiki col·laboratiu del professorat de llengua





Enllaços d'interès sobre els wikis (AulaWiki21) (cast.)


"Los wikis, esas webs siempre en marcha",
post de Felipe Zayas en Darle a la lengua el 28 d'octubre de 2008.

Fòrum sobre les TIC a l'àrea de llengües (dins d'un wiki en cat.)