Bibliografia i publicacions en xarxa
 • Autors diversos (2008). La catosfera literària 08. Valls: Cossetània.
 • Balagué, Francesc i Zayas, Felipe (2008): Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents, dossiers did@c-TIC's. Barcelona: UOC. (Previsualització d'algunes pàgines a Google-llibres ).
 • Bataller, Xavier; Escobedo, Eloi; López-Pampló, Gonçal (2005). “Una aproximació a la relació entre weblogs i escriptors”, Caràcters 31 (Fitxa d'aquest article en Traces).
 • Blood, Rebecca (2000). Universo del weblog. Barcelona: Gestión 2000. Traducció d’Enric Barba. <http://www.rebeccablood.net>
 • Branum, James M.: “The Blogging Phenomenon: an overview and theoretical consideration”. Sothwest Texas State University. < http://www.ajy.net/jmb/blogphenomenon.htm>
 • Campàs, Joan (2005). L’hipertext. Barcelona: UOC. (Previsualització en Google Llibres)
 • Castells, Manuel (2002). La galàxia Internet. Barcelona: UOC. Traducció de Ferran Alaminos. (Referències en la xarxa).
 • Gil i Garcia, Enric (2004). “El weblog com a nou sistema de comunicació online.”, Campsentelles 7; http://www.santfost.com/weblog_online.pdf
 • Gil i Garcia, Enric (2005). Blogosfera: les bitàcoles i l’audiència [treball de doctorat en línia]. UOC < http://www.uoc.edu/in3/dt/cat/gil0705.pdf >
 • Gillmor, Dan (2004). We the media. Sebastopol: O’Reilly.
 • Herring, Susan et al. (2003). “Bridging the gap: a genre analysis of weblogs”. < o http://www.ics.uci.edu/~jpd/classes/ics234cw04/herring.pdf>
 • Micó, J.L.; Masip, P. (2008). Serveis i servituds digitals. Vic: Eumo Editorial
 • Molist, Mercè (2006). “La blocosfera catalana”, Coneixement i societat 10. Barcelona: Dursi. http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/departament/recurs/doc/cis10_molist.pdf
 • Monsoriu Flor, Mar (2009). Manual de Redes Sociales en Internet.Aprende a usar Tuenti, Facebook, Fotolog, Myspace, etc.,¡Mejor que tus hijos! Madrid: Creaciones Copyright.
 • Mounier, Pierre (2002). Los dueños de la Red. Una historia política de Internet. Madrid: Editorial Popular.
 • Orihuela, J.L. (2006). La revolución de los blogs. Cuando las bitácoras se convirtieron en el medio de comunicación de la gente. La esfera de los libros. Madrid. (Referències en la xarxa).
 • Pérez Esteve, Pilar i Zayas, Felipe (2007): Competencia en comunicación lingüística, Alianza Editorial, Madrid.
 • Rodríguez Gonzalo, Carmen (ed.) (2008): La lengua escrita y los proyectos de trabajo. Propuestas para el aula. Col. Perifèric Edicions, Universitat de València, València
 • López García, Guillermo (2005). Modelos de comunicación en internet. València: Tirant Lo Blanch. (Referències en la xarxa)
 • Sáez, Francisco Javier (2008): 100 propuestas de escritura con los blogs. <http://javiersaez.bubok.com>(Previsualització parcial)
 • Torre, Antoni de la (2008): "Blocs i wikis per a l'aula: una experiència en l'ensenyament en valencià", Revista La Rella núm. 21. Baix Vinalopó, novembre de 2008. Article descarregable en Pdf.
 • Vega, María José, ed. (2003). Literatura hipertextual y teoría literaria. Madrid: Marenostrum.


REVISTES DIGITALS, GRUPS DE RECERCA, ETC., QUE RESULTEN DE GRAN INTERÉS:

-TEXTOS DE LA CIBERSOCIEDAD.
TEXTOS de la CiberSociedad "es la publicación propia más importante del Observatorio para la CIBERSOCIEDAD y con la que se inició el proyecto del OCS, a mediados del año 2000. Se trata de una Revista electrónica que debe servir para reunir aportaciones originales e inéditas realizadas sobre el Ciberespacio desde las ciencias sociales y humanas. El ISSN de la Revista es 1577-3760." Podem trobar-hi articles en català, en castellà i en portugués.

-TELOS: CUADERNOS DE COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN.
"La revista TELOS se sitúa en el marco general de las actividades emprendidas por el Área Fórum de Fundación Telefónica, encargada de la creación, el debate y la divulgación del conocimiento. Es en éste último cometido en el que debemos establecer su principal línea de acción.
TELOS es una revista de calidad, inscrita en el ámbito de las Ciencias Sociales, la comunicación y la cultura, destinada a servir de plataforma sobre la investigación original y de trascendencia social, atenta a los nuevos fenómenos y procesos fomentados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) especialmente en el ámbito iberoamericano, y preocupada por las aplicaciones de la creatividad y la innovación en la sociedad.
external image cuad1.gifLa actividad editorial de TELOS se asienta sobre dos principios:
 • La innovación en las TIC y sus complejas interrelaciones con la cultura, la comunicación y la economía.
 • La conciliación de la perspectiva social y cultural con las lógicas de la economía de mercado, lo que supone un factor clave para conseguir una sociedad más próspera, más participativa y más sostenible."

-UOC PAPERS. REVISTA SOBRE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
"UOC Papers és una publicació electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una orientació interdisciplinària, que té per objecte publicar textos originals universitaris de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la universitat amb la societat del coneixement. A més a més, la revista vol ser una plataforma per a la difusió de novetats editorials rellevants d'aquest mateix àmbit."

-REVISTA DE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento és una publicació electrònica impulsada per la Càtedra Unesco d'e-learning de la UOC. Els àmbits temàtics de RUSC són els següents:
 • Models d'universitat en la societat del coneixement
 • Models educatius i ús de la tecnología en ensenyament superior
 • Sistemes d'accés obert en l'ús de materials d'aprenentatge
 • Models tecnològics i programari lliure
 • Transformacions en els processos d'aprenentatge en ensenyament superior a partir de l'ús de les TIC
 • La perspectiva organitzativa i de gestió en l'ús de les TIC en les institucions d'ensenyament superior
 • Lideratge i govern de la universitat en la societat del coneixement
 • Models de presència de la universitat a la xarxa


-CÍRCULO DE LINGÜÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN
" Círculo de lingüística aplicada a la comunicación (CLAC)
se propone difundir en diferentes lenguas el conocimiento sobre la comunicación que proporciona la teoría lingüística aplicada a la realidad del uso. Sus cuatro números anuales (febrero, mayo, septiembre, noviembre) publican artículos, informaciones y reseñas, evaluados por el comité editorial y expertos invitados. ISSN 1576-4737".

-MEDIA, CULTURE & SOCIETY.
Media, Culture & Society provides a major international forum for the presentation of research and discussion concerning the media, including the newer information and communication technologies, within their political, economic, cultural and historical contexts.
The journal is interdisciplinary, regularly engaging with a wider range of issues in cultural and social analysis. Its focus is on substantive topics and on critique and innovation in theory and method.

-RÉSEAUX
La revue Réseaux – Communication – Technologie – Société s'intéresse à l'ensemble du champ de la communication en s'axant tout particulièrement sur les télécommunications. Les mass-médias et l'informatique sont également abordés. La télévision a notamment constitué le thème d'un nombre important de numéros. La réflexion sur la communication étant à l'origine de nombreux débats au sein des sciences sociales, des numéros sont aussi consacrés à des questions d'ordre théorique ou méthodologique.Bien qu'orienté plutôt vers la sociologie, la revue Réseaux souhaite traiter les problèmes de la communication de façon pluridisciplinaire, et ouvre ses colonnes aux historiens, aux philosophes et aux économistes.

-CIBERMEDIOS VALENCIANOS

"Cibermedios valencianos tiene por objeto reflejar las novedades, innovación y cambios producidos en el ámbito de los cibermedios de la Comunidad Valenciana. Además, está dedicado específicamente a la difusión de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la materia por el Grupo de Investigación de los Medios Digitales Valencianos."