NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A: Paula Pons Garcia
CORREU ELECTRÒNIC:ppgpaula@gmail.com

RESUM: 1a sessió

Durant la primera sessió de l'assignatura vam tractar i explicar el concepte d'Internet així com les seues perspectives i la seua història.

En primer lloc se'ns van plantejar diverses preguntes sobre les TIC: si era un concepte modern, si existien des de feia molts segles, etc. Davant aquestes qüestions vam arribar a la conclusió que, tot i que la tecnologia s'havia desenvolupat des de les més antigues civilitzacions i més concretament des que l'home va passar de la prehistòria a la història i va començar a utilitzar materials per poder transmetre la informació de forma no oral, és cert que el concepte que avui coneixem com TIC no va començar a desenvolupar-se fins els anys 60 del segle passat.

En segon lloc se'ns va preguntar si sabíem explicar què és Internet. Desprès de les respectives intervencions vam arribar a la conclusió que Internet és una xarxa d'ordinadors connectats entre ells a la qual podem accedir des de diversos dispositius i que proporciona serveis molt diversos.

El tercer punt que vam tractar va ser el naixement d'Internet. Va ser creat per dos organismes dels Estats Units: la DARPA (l'agència de projectes avançats d'investigació de la defensa) i la Universitat de Massachusetts. La idea inicial era aconseguir connectar dos ordinadors per poder passar la informació d'un a l'altre. No obstant això, la idea va evolucionar i es va crear la connexió entre diversos ordinadors que es podien transmetre informació d'uns a altres indistintament.

El següent pas en l'evolució d'Internet va ser la invenció de la Web per Tim Berners Lee. Aquesta permetia l'accés a la xarxa de forma fàcil mitjançant el sistema HTTP i organitzar la informació hipertextualment. Aquesta informació s'organitzava de forma jerarquitzada, és a dir, seguia l'estructura del pensament.

Desprès de la creació de la Web inicial, que simplement consistia a exposar una informació a la xarxa que els usuaris podien consultar, es va crear la Web 2.0 que a més d'exposar informació permet que l'usuari gestione part dels continguts (blogs, xarxes socials, wikis, etc.).

Aquesta revolució tecnològica de les últimes dècades ens dóna lloc a una societat nova en la qual la facilitat de comunicació i transmissió d'informació és molt accessible per als països connectats mentre que la resta del món resta cada vegada més aïllat.

A continuació, vam explicar quina era la situació d'Internet a Espanya i al País Valencià de forma estadística i com afectarà aquest nou paradigma tecnològic als joves que han nascut ja en l'era digital. Vam arribar a la conclusió que en pocs anys tota la població espanyola tindrà accés a Internet i tots aquests joves seran molt més capaços de manipular i utilitzar tots aquests serveis que ens proporciona la xarxa.

Desprès, vam deliberar sobre la importància que té actualment l'alfabetització informativa així com tenir competència digital per poder comprendre, expressar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació digitals.

Per últim, vam intentar esbrinar quin és el futur d'Internet i com serà la seua evolució: la centralització de les TIC en tots els àmbits de les relacions humanes, creixement notable dels usuaris, connexió a través de múltiples dispositius, lluites pel control econòmic i polític de la xarxa i major digitalització.


RESUM: 2a sessió

El tema de la segona sessió de l'assignatura van ser els wikis, entesos com a eina de construcció del coneixement.

En primer lloc vam definir què és un wiki. Un wiki és un lloc web on els usuaris poden accedir mitjançant el seu navegador i que poden utilitzar per crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut de forma fàcil i ràpida. El nom és un manlleu del hawaià wikiwiki, que fa referència a la pronunciació que fan a Hawai de la paraula quick, així, wikiwiki significa ràpid.
La funció originària dels wikis és pedagògica, per tant, les opcions disponibles estan orientades a aquesta funció. Alguns dels valors dels wikis és que són democràtics, incorporen la noció de dinamisme i actualització, promouen l'escriptura, faciliten l'autoria distribuïda de documents públics, amplifiquen la interacció, promouen la negociació, faciliten l'edició col·laborativa, etc.
La varietat d'opcions que ens proporciona un wiki és molt ampla: crear pàgines enllaçades, emmagatzemar documents, cercar paraules i termes, classificar mitjançant etiquetes, incrustar utilitats multimèdia i widgets, conèixer els canvis de cada pàgina, crear fòrums de discussió, importar entrades de blog, descarregar el contingut del wiki a l'ordinador i moltes altres opcions.

Tot i l'existència de diversos wikis tots contenen unes parts semblants: una portada, un historial, un fòrum, un codi font, l'opció d'inici de sessió, l'opció de creació de compte, l'ajuda, etc.
Els wikis es sufragien amb publicitat i estan controlats per uns administradors que poden examinar cada acció realitzada pels usuaris, veure el procés de creació i modificar la informació aportada. No hi ha gaire diferències entre el creador i l'administrador excepte que el creador és l'únic que pot destruir el wiki.

En segon lloc es va parlar de la wiki més rellevant de la xarxa: la Viquipèdia. Aquest exemple de Web 2.0 és un projecte en línia creat el 2001, obert, que possibilita l’accés i la participació de qualsevol usuari d'Internet. Hi ha diversos administradors que controlen les accions realitzades pels usuaris i s'encarreguen de filtrar la informació aportada a la web.
Desprès se'ns va preguntar si utilitzàvem la viquipèdia a sovint i si confiàvem en el seu contingut. La conclusió a la què es va arribar fou que normalment la utilitzem com a font de consulta per la gran quantitat d'informació i coneixement que podem trobar i per la seua funcionalitat, però no la considerem una font de saber totalment veraç.
També vam tractar el tema de l'existència de diverses viquipèdies. Hi ha una viquipèdia per a cada llengua i cadascuna té una quantitat d'entrades diferent. Vam poder veure les estadístiques de nombre d'entrades de les diferents viquipèdies i vam comparar la situació de l'anglès, la viquipèdia amb més entrades, amb altres llengües, com el català, que es troba en quinzena posició amb 202.554 articles.

A continuació vam comparar les diferències entre el bloc i el wiki. El bloc té un contingut estàtic, les entrades són cronològiques, es presenta en mode pergamí i s'estableix una interacció externa amb els visitats a través de comentaris. En canvi, el wiki presenta un contingut dinàmic, és intemporal, es presenta com un pàgina i s'estableix una interacció interna entre els usuaris editors.

Més endavant, es va parlar del paper dels wikis al món empresarial així com les utilitats que pot tenir per al professorat. En aquest punt, el professor va mostrar diversos exemples de wikis que havia fet servir per a les seues classes i els resultats positius que havia obtingut per part dels alumnes.

Finalment, es va indicar quina era la funció del nostre wiki, Intra TIC i vam començar un debat sobre tres punts fonamentals:
1.La distribució de continguts a Internet
2.Serveis i servituds de la web 2.0
3.La creativitat digitalRESUM: 3a sessió

El tema de la tercera sessió va ser: Com ens comuniquem a través d'Internet?

Per introduir el tema es va explicar el significat de llenguatge digital i a continuació les quatre característiques principals que presenta: la hipertextualitat, el trencament del temps i de l'espai, la multimedialitat i la interactivitat.

El trencament del temps i de l'espai fa referència a la rapidesa de transmissió de la informació així com a la permanència en el temps de la informació aportada o consultada. També apareix el fenomen de la no periodicitat ja que l'emissor i el receptor gestionen la periodicitat de la informació.

L'hipertext és un document digital que permet accedir a una altra informació a través d'enllaços, comentaris, etc. L'hipertext ha facilitat la transtextualitat i les inferències i el seu funcionament és semblant al del nostre pensament ja que aquest funciona per inferències que ens porten d'un lloc a un altre. També es parla d'hipermèdia quan la possibilitat d'enllaçar amb una altra informació és realitza per d'altres mitjans que no són solament text.

La multimedialitat fa referència a la utilització de diversos mitjans en un sol contingut digital (imatge, so, etc.). A mesura que es pot transmetre més informació en menys temps i espai, major presència tenen els elements multimèdia. No només es tracta de transmetre informació sinó de tenir diversos dispositius per crear tota una diversitat d'arxius.

La interactivitat proporciona possibilitats extraordinàries. És la capacitat del receptor de regular la informació i relacionar-se amb l'emissor i altres usuaris que permet la lectura fragmentada i no seqüencial.

La tendència actual és fragmentar la informació: seleccionar la informació que ens interessa i deixar de banda la resta. Això pot donar lloc a una desconnexió en altres aspectes i informacions que, tot i estar a Internet, no veiem perquè no formen part dels nostres interessos.

Finalment, per acabar la sessió, vam parlar de la literatura digital, un model cada vegada més estès degut a la seua comoditat d'accés i gratuïtat i també dels llibres digitals que en un futur poc llunyà faran replantejar els editors el seu mode de treball.
RESUM: 4a sessió

En la sessió quarta de l'assignatura vam aprofundir en la navegació a través del nostre wiki i vam aprendre el seu funcionament i la seua administració.
Entre les tasques realitzades a la classe destaquen: la revisió del plafó d'administració del wiki, la presentació de les principals aplicacions del wiki, l'exemplificació d'aplicacions i cerca de documents sobre les TIC, descàrrega i enllaç de documents, inserció de fotos i incrustació d'algun widget en la pàgina principal i revisió i cerca d'alguns wikis didàctics.

En primer lloc, vam revisar l'opció d'administració del wiki i totes les opcions disponibles: les pàgines creades, la llista d'arxius del wiki, les plantilles existents, les etiquetes (que serveixen per identificar i classificar els temes), l'administració del contingut, els membres del wiki (ens dóna la possibilitat de cerca interna, es poden eliminar els membres o convertir-los en organitzadors). També trobem l'opció de permisos del wiki, és a dir, quin tipus de wiki volem: públic, protegit, privat o personalitzat. També trobàrem la possibilitat de convidar membres indicant el seu correu electrònic de forma individual o massiva així com les opcions de notificacions, estadístiques del wiki, ús de l'espai, insígnies i importació i exportació de documents.

Desprès de revisar l'administració del wiki vam crear un wiki experimental individual i vam aprendre a crear taules de continguts. En primer lloc hem de seleccionar l'opció d'edició, triar la paraula que volem com a títol i agregar un títol. A continuació col·loquem la taula prement una combinació de tecles i modifiquem el color, l'estil, la lletra, etc.
Desprès vam aprendre a inserir enllaços (tant enllaços del wiki com enllaços externs). Seleccionem allò que volem enllaçar, seleccionem inserir enllaç, premem l'opció d'obrir nova finestra i escrivim l'enllaç extern o la pàgina del wiki que volem enllaçar.

A continuació vam inserir imatges. Vam aprendre a pujar arxius i descarregar fotos, arxius de word, pdf, cançons Mp3, etc.

També vam aprendre a incrustar que serveix per veure els textos, els vídeos, els pluggins sense descarregar l'arxiu. Vam prémer l'opció d'incrustar widget , incrustar un altre HTML i copiem el codi HTML de l'arxiu.
El meu wiki experimental va ser:
Intratic06
Finalment vam experimentar les opcions de discussió, de creació de pàgines noves i l'edició de navegació.
Per acabar la sessió vam poder comprovar l'aplicació didàctica dels wikis a través de diversos exemples que es troben a Internet així com webs interessants de recursos multimèdia.

Un dels wikis interessants per als professionals de l'educació és l'anomenat TIC TAC Diversitat. Ací trobarem tot tipus d'informació sobre l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la diversitat i els avantatges que proporciona per als alumnes. A més de l'explicació del conceptes més importants, s'inclouen enllaços amb exemples, presentacions i vídeos sobre webs, blocs, webquests, marcadors socials, xarxes socials, wikis educatius, etc.
Aquest wiki inclou la major part de les aplicacions que hem après a realitzar: text escrit, taules de continguts, presentacions, enllaços de webs d'interès, vídeos, etc.

Un altre wiki que he visitat, en aquest cas per a alumnes, és Educació Plàstica i Visual. Aquest wiki, tot i que no està acabat és interessant ja que s'aplica a l'assignatura de plàstica. Conté unitats didàctiques per a diferents nivells de secundària, activitats de cada curs, explicacions de conceptes, presentacions, enllaços, etc.


RESUM: 5a sessió

En aquesta última sessió vam realitzar diverses tasques pràctiques.
En primer lloc vam enllaçar a la nostra pàgina personal el wiki que havíem creat en la sessió anterior.
Desprès vam visitar diferents webs i ens vam registrar amb el mateix nom d'usuari i contrasenya a totes elles per tal de començar a prendre consciència de la creació d'una identitat digital que ens facilitarà recordar l'accés a tots els webs on estem registrats. Els webs que vam visitar van ser:
 • DotSub, web per pujar vídeos i posar-hi subtítols.
 • Scribd, web que serveix per guardar documents i mostrar-los completament.
 • Slideshare, web que serveix per crear i compartir diapositives i presentacions.
 • Box, web que serveix per guardar documents així com enllaçar-los i compartir-los.
 • Podomatic, web que serveix per crear, buscar i compartir podcasts.
A continuació ens vam registrar a Google Reader, el lector de feeds de Google que ens permet visualitzar les actualitzacions dels webs i blocs als quals estem subscrits.
A més a més, vam realitzar una pràctica amb l'opció de GoogleDocs, que ens permet compartir documents amb altres usuaris i treballar en grup sincrònicament ja que al document es poden visualitzar els canvis realitzats per cadascun dels usuaris en el mateix moment en què es produeixen els canvis. La pràctica va consistir a afegir al document compartit pel professor una tasca suggerida per cada alumne que podíem realitzar a la sessió.
A banda d'aquesta pràctica també vam experimentar amb l'opció de iGoogle. Aquesta opció permet crear una pàgina principal de Google formada pels widgets i els recursos que a cada usuari li interessen més.
També vam visitar el web Diigo, un marcador social que ens permet classificar i guardar en línia els nostres llocs web favorits i compartir-los. El més interessant d'aquest web és que a banda de les etiquetes es poden crear hiperetiquetes, també és poden fer vídeos dels nostres llocs favorits i es pot veure què han seleccionat altres.
Finalment, el professor ens va exemplificar amb els seus comptes com ha utilitzat ell totes aquestes aplicacions.TREBALL


ELS PRODUCTES DE GOOGLE. ALTERNATIVES I ALTRES SERVEIS
Google_3600x1500.jpg
 1. Els productes de Google
Google és molt més que un cercador. En els últims anys la quantitat d'aplicacions i productes que ha incorporat al seu llistat de serveis és molt divers i pot satisfer quasi qualsevol necessitat o inquietud dels seus usuaris. Totes aquestes eines fan que Google siga, actualment, una de les aplicacions més completes i rentables de la xarxa i de la tecnologia actual.

L'oferta de Google inclou serveis tan diversos com:
Cercadors
Cercador web, cercador d'imatges, cercador de blogs, cercador de notícies, cercador de llibres, cercador de grups, mapes, Google Mart, Google Earth, Google Sky, Google per a mòbils, directori de Google.


Aplicacions
Picasa, barra d'eines, Google Desktop, SketchUp, Google Talk, Google Docs, Google Pack.


Publicitat
AdWords, AdSense.


Utilitats
Gmail, Calendari de Google, Traductor, Diccionari, Google Reader, Alertes de Google, iGoogle, Historial Web.


Serveis per a administradors de webs
Webmasters, Analytics, Trends Websides, Estadístiques de cerca.


Altres productes
Tecnologies per a empreses, Tenda de Google, Google Code, Laboratori de Google, Youtube, Blogger, Buzz.


Com que la diversitat de productes que ofereix Google és molt extensa em centraré en les aplicacions que particularment trobe més útils per al meu treball com a traductora. D'entre tota aquesta oferta allò que més utilitze és:
 1. Les diverses opcions de cercadors: de webs, d'imatges, de blogs, de llibres i de notícies.
 2. La pàgina d'entrada personalitzada (iGoogle).
 3. Correu electrònic Gmail.
 4. Traductor de Google.
 5. Google Desktop.
 6. Calendari de Google.
 7. Barra d'eines.
 8. Google Reader.
 9. Google Docs.
 10. Creació d'espais web de Google.
Pel que fa al primer punt ja sabem que Google és el cercador més utilitzat arreu del món. En primer lloc la seua pàgina principal és clara, minimalista i fàcil d'utilitzar. A més l'opció de cerca avançada afavoreix la qualitat dels resultats ja que podem precisar molt bé el contingut que volem.
A banda d'aquestes cerques simples també tenim l'opció de cerca d'imatges on també podem filtrar les dimensions de la imatge que busquem, el format i el color.
La recopilació de notícies és molt completa (amb més de 700 fonts), s'actualitza cada 15 minuts i permet la cerca en diverses llengües.
L'opció de cerca de llibres també és molt completa. Permet visualitzar llibres complets o fragments de milions de llibres en moltes llengües. A més a més, si disposes d'un compte Google, permet crear la teua pròpia biblioteca on afegir els teus llibres favorits, les lectures actuals, allò que encara no has llegit, els que has llegit i els que has revisat.


La pàgina d'entrada personalitzada iGoogle és una eina fantàstica. Permet afegir a la teua pàgina d'inici de Google els ginys (gadgets) que et puguen ser de més utilitat i així veure els últims correus electrònics rebuts, les últimes notícies, informació de la borsa, etc. Particularment tinc una sèrie de recursos de diccionaris, notícies, la meua agenda personal i el meu compte de Gmail.

Pel que fa a Gmail és un servei gratuït de correu electrònic amb gran capacitat d'emmagatzematge que, a més, va augmentant progressivament. El gran avantatge d'aquest servei, a banda de la gran capacitat d'emmagatzematge, és la possibilitat de creació d'etiquetes que és molt útil per a organitzar i trobar la informació.

El traductor de Google és un servei en línia de traducció automàtica. Té la possibilitat de traduir pàgines web o bé textos. És un programa de qualitat amb una combinació de llengües enorme. Tradueix 52 idiomes amb més de 2.500 combinacions possibles. Gràcies al poder de la potència de càlcul de desenes de milers d’ordinadors, Google ha arribat més lluny que cap altre programa de traducció automàtica i, a més, és gratuït, universal i instantani. Aquest traductor és el més habitual, però no l’únic. També en tenen els cercadors Bing i Yahoo! i algunes universitats espanyoles que investiguen projectes sobre llengües de l’Estat. A més, la traducció automàtica de qualitat és un negoci per a empreses especialitzades.
Els cercadors d’Internet aprofiten la capacitat quasi infinita de les seues xarxes d’ordinadors per a omplir-los d’informació. Milers de diccionaris, milions de documents, lleis, discursos de l’ONU i del Parlament Europeu traduïts per humans, amb caràcter oficial i a desenes d’idiomes. Un aprenentatge d’idiomes per acumulació d’informació (Internet no té problemes de prestatgeries) i d’usuaris (centenars de milions de persones emprant aquests traductors i corregint-los). Gràcies al fet que es tracta de programari lliure i, a més, gratuït, permet la interacció dels usuaris que ajuden a millorar les traduccions i a augmentar la base terminològica del producte. També el fet de tractar-se de programari lliure possibilita la diversitat de llengües de traducció ja que si es tractara d'un producte de pagament no serien rentables totes aquestes combinacions.


A continuació expose una comparativa de traduccions en diferents programes de traducció automàtica (es pot trobar l'article complet a http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mundo/fronteras/idiomaticas/elpepusoc/20100404elpepisoc_1/Tes) :

Traducció d'un text periodístic

- Agency Reuters: Obama picks up new support for health bill. President Barack Obama picked up support for healthcare reform on Wednesday from a prominent liberal and a group of Catholic nuns, who broke with bishops on the issue of abortion and urged passage of the overhaul. Representative Dennis Kucinich, one of the most liberal members of Congress and a supporter of nationalized healthcare, became the first Democrat in the House of Representatives to switch from "no" to "yes" on the overhaul as it neared a likely final vote on Sunday.
- Traducció humana: Obama consigue nuevos apoyos para la ley sanitaria.
El presidente Barack Obama consiguió el miércoles, para su reforma sanitaria, el apoyo de un líder liberal y de un grupo de monjas católicas, que rompieron con los obispos por el tema del aborto y que piden la aprobación de la reforma. El congresista Dennis Kucinich, uno de los miembros más liberales del Congreso y partidario de un servicio sanitario nacionalizado, se convirtió en el primer demócrata de la cámara de representantes en pasarse del "no" al "sí" de la reforma, en vísperas de la probable votación del domingo.
- Google Translate: Obama recoge el nuevo soporte para proyecto de ley de salud. El presidente Barack Obama recogió apoyo a la reforma de salud el miércoles de un liberal prominente y un grupo de monjas católicas, que rompió con los obispos sobre la cuestión del aborto e instó a la aprobación de la revisión. El representante Dennis Kucinich, uno de los miembros más liberales del Congreso y partidario de la asistencia sanitaria nacionalizadas, se convirtió en el primer demócrata en la Cámara de Representantes para pasar de "no" a "sí" sobre la reforma al acercarse a un voto final probablemente el domingo.
- Bing Translator. Obama recoge el nuevo soporte para el proyecto de ley de salud. Presidente Barack Obama recogido apoyo para la reforma de salud el miércoles de un prominente liberal y un grupo de monjas católicas, que rompió con los obispos sobre la cuestión del aborto e instó a la aprobación de la revisión. Representante Dennis Kucinich, uno de los miembros más liberales del Congreso y un partidario de la asistencia sanitaria nacionalizada, se convirtió en el primer demócrata en la cámara de representantes para cambiar de "no"a"sí" en la revisión, cuando se acercó a una probable votación final el domingo.

Traducció d'una obra literària

- The Catcher in the rye (1951). J. D. Salinger. If you really want to hear about it, the first thing you will probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the truth. In the first place, that stuff bores me, and in the second place, my parents would have two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They're quitee touchy about anything like that, especially my father.
- Traducció de Carmen Criado. El guardián entre el centeno. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata, y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre.
- Google Translate. El guardián entre el centeno. Si realmente quiere oír hablar de eso, lo primero que usted probablemente querrá saber es donde nací, y lo que mi infancia fue pésimo, y cómo mis padres estaban ocupados y todas antes de que me tenía, y todo lo que David Copperfield tipo de mierda, pero yo no tengo ganas de ir a ella, si quieres saber la verdad. En primer lugar, eso me aburre, y en segundo lugar, mis padres tienen dos hemorragias cada uno si le dije algo muy personal acerca de ellos. Son quitee sensible acerca de nada de eso, especialmente a mi padre.
- Bing Translator. El receptor en el centeno. Si realmente desea oír acerca de él, la primera cosa que probablemente querrá saber es donde yo nací y lo que era mi infancia pésimo como y cómo fueron ocupadas mis padres y todos antes de que me tenían y todo ese tipo David Copperfield de mierda, pero no me siento como ir en el mismo, si desea conocer la verdad. En primer lugar, esas cosas me aburre, y en segundo lugar, mis padres tendría dos hemorragias cada uno si dije nada muy personal acerca de ellos. Son quitee touchy acerca de algo como eso, especialmente de mi padre.
També tenim un vídeo d'un prototip de traductor nou de Google que serà molt interessant:Google Desktop és una aplicació de cerca que s'instal·la a l'escriptori de l'ordinador personal i que realitza una funció de cerca d'un text o d'una paraula clau tant al correu electrònic, com als arxius, a les imatges, les converses, etc. No sols ajuda a trobar la informació i a organitzar-la a l'equip sinó que també ajuda a recopilar nova informació de la xarxa i a organitzar-la mitjançant ginys o una barra lateral.

El calendari de Google és una agenda i un calendari electrònic on pots organitzar esdeveniments i fer anotacions de diversos tipus. Mitjançant aquesta aplicació és possible crear diverses agendes, fins i tot algunes compartides amb altres usuaris, incrustar el calendari al teu blog o al teu iGoogle. Personalment el que més m'agrada d'aquesta eina són els recordatoris ja que pots elegir quan vols que el calendari et recorde un esdeveniment ( 10 minuts abans, 1 dia abans, etc.) i com vols que t'avise (mitjançant un correu electrònic, enviant un missatge al teu mòbil o amb una finestra emergent).


La barra d'eines de Google és molt pràctica. Per una banda, tens al teu abast el cercador sense haver d'accedir a la seua pàgina principal i, per altra banda, tens l'opció d'accedir de forma directa a la resta de productes Google que més utilitzes.

Google Docs és una de les meues eines preferides. Permet crear documents, fulls de càlcul i presentacions en línia. També pots compartir els teus documents i col·laborar en la seua creació amb altres usuaris en temps real. Serveix per emmagatzemar i organitzar els teus treballs amb l'avantatge de tenir-los en línia i, per tant, accessibles des de qualsevol lloc amb connexió. A més a més de la creació de documents nous també permet incorporar-ne d'altres ja que accepta la majoria dels formats més habituals: DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT, etc.

Google Reader serveix per fer un seguiment de les teues webs preferides. Permet mantenir-te actualitzat dels continguts nous dels blogs i llocs que elegeixes sense haver de consultar cada vegada aquestes pàgines per saber si hi ha alguna novetat. L'avantatge d'aquesta aplicació és que et mostra les novetats dels llocs que has elegit en un sol espai personalitzat i, a més a més, disposa d'una cerca integrada de feeds que t'ajuda a trobar els continguts que t'interessen.

Els espais web de Google (Google Sites) és una aplicació molt senzilla i fàcil d'utilitzar. La major diferència entre aquesta aplicació i altres que permeten crear webs o wikis de forma gratuïta és que aquesta és molt dinàmica, clara i visualment més atractiva. Pot servir com a espai web o, simplement, com a emmagatzematge d'arxius.

 1. Alternatives
Google, actualment, és una de les companyies més importants de les TIC encara que hi ha d'altres com ara Apple, Microsoft i Yahoo que també disponen d'una sèrie d'eines i maquinari imprescindible.
Fa poc, el New York Times va fer una taula comparativa molt interessant que recull els productes més competitius d'aquestes quatre empreses.

comparativa-tecnologicas.jpgTal i com apareix a la taula en l'oferta de productes i serveis Yahoo és la companyia que menys serveis ofereix mentre que Microsoft, Apple i Google són les que més n'ofereixen.

Pel que fa a la cerca en línia google és la companyia que compta amb un major nombre d'usuaris, globalment, més d'un 60%. Aquest sector és un dels més rentables per a tres de les empreses esmentades (Google, Microsoft i Yahoo) ja que la publicitat en la xarxa és una font important d'ingressos.

Un altre aspecte interessant són els usos dels navegadors web d'aquestes companyies. En aquest cas Microsoft ocupa el primer lloc seguit de Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari. D'ací destacaria l'explorador de Google ja que segueix la línia de senzillesa de la resta de productes Google i, a més, incorpora una opció interessant: la finestra d'incògnit. Aquesta finestra permet que les pàgines consultades no queden registrades a l'historial del navegador ni a l'historial de cerques. Tampoc deixa rastres en l'equip (com cookies) una vegada tancada la pàgina visitada.

 1. Altres serveis

Tot i la varietat d'aplicacions i avantatges que ens ofereix Google cal dir que hi ha altres productes en la xarxa molt interessants i que incorporen altres utilitats que no contempla Google. D'aquests productes, els més útils per a la meua feina són:
Diigo: marcador social de favorits
dotSub: per a pujar vídeos i incorporar subtítols
Scribd: per a guardar i compartir documents
Slideshare: per a pujar i descarregar presentacions


4. Conclusió

El millor de l'oferta de Google és la facilitat d'accés i maneig de totes les seues aplicacions que possibilita la familiarització amb les TIC a persones no massa experimentades. A més a més, la interacció entre totes aquestes eines és un gran avantatge ja que pots accedir a elles des d'una sola pàgina o mitjançant la barra d'eines sense haver de buscar-les de forma independent. Aquest fet suposa un estalvi de temps prou important i també un augment del rendiment del treball.
No obstant això, els serveis de Google no cobreixen totes les necessitats d'un usuari de la xarxa ni són sempre les millors aplicacions per això seguim necessitant d'altres aplicacions per cobrir aquestes mancances.


 1. Bibliografia

Monografies

Battelle, John (2006). Buscar: cómo Google y sus rivales han revolucionado los mercados y transformado nuestra cultura. Barcelona: Urano.

Calishain, Tara (2005). Google: los mejores trucos. Madrid: Anaya.

Carr, Nicholas G. (2009). El gran interruptor : el mundo en red, de Edison a Google. Barcelona: Deusto.

Girard, Bernerd (2009). The Google way: how one company is revolutionizing management as we know it [recurs electrònic]. San Francisco: Starch Press.

Recursos en línia

Gigle (2007-2010). Comparativa de productos Apple, Google, Microsoft y Yahoo. Gigle.net. <http://www.gigle.net/comparativa-de-productos-apple-google-microsoft-y-yahoo/#1>

Google (2009). Los productos de Google en español. <http://google-productos-es.blogspot.com/>

Lotienetodo. Productos y servicios Google. <http://www.lotienetodo.com.ar/google/>