Richard Stallman

Richard Stallman


Promotor del Free Software Foundation, Richard Stallman és una mena de guru dins del món hacker. He cercat uns vídeos de conferències de Stallman (en castellà), fetes en Argentina, on explica els seus punts de vista fonamentals. En el primer, explicita les seves conviccions ètiques. El 1983, diu, no era possible viure en llibertat en el món informàtic, tots els programes (els sistemes operatius) eren privatius. Els usuaris es trobaven indefensos davant les males intencions de les empreses distribuïdores. Explica com la llibertat consisteix en el control de la informàtica contra la maldat. Parla del món lliure del ciberespai enfront del vell ciberespai ple de senyors feudals: és la nova frontera. La seva tasca és de reivindicació davant del greu problema social que planteja la falta de llibertat informàtica. Ell sent, diu, que té una missió, que és un elegit.

En el segon, explica les seves famoses quatre llibertats:
  1. Executar un programa amb plena llibertat.
  2. Estudiar el codi font i poder canviar-lo perquè faça allò que vulgues.
  3. Ajudar el proïsme, fent còpies exactes dels programes i distribuint-les als altres quan vulgues, regalades o venudes.
  4. Contribuir amb la comunitat, distribuint còpies dels teus programes modificats.

Stallman destaca sobre tot la llibertat de l'usuari i la capacitat de viure com a bon membre de la comunitat.

En el tercer vídeo, dóna raons de per què es preferible ensenyar programari lliure, als nous aprenents de programador, en comptes de ensenyar programari privatiu.
He desat també una còpia d'una entrevista a Stallman en EL TEMPS, que no sé si respecta els drets de còpia. També podreu trobar enllaços a pàgines en línia relacionades amb Stallman.EL TEMPS Stallman.pdf

Pàgina personal de Richard Stallman